Sosyal Medyada Biz}

Cemiyet

CEMİYET’İN KURULUŞ TARİHÇESİ
Türk Gazeteciler Cemiyeti; dünya geneline yayılmış ve basın sektöründe yazar, fotoğrafçı, karikatürist, yorumcu, eleştirmen, analist ve araştırmacı olarak gazetecilik mesleğini icra edip çalışanlar ile öğretmenlik gibi mesleklerden gazeteciliğe geçen; Türkiye dışında, diaspora’da yaşayan Türk toplumumuzu, barındırdıkları müktesebatları itibarıyla yönlendirme gücünü sahip aydın ve kanaat-önderi Türkleri bir araya getiren bir kuruluş olarak 24 Kasım 2014 tarihinde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kurulmuştur.

CEMİYET’İN FELSEFESİ; MİSYONU ve VİZYONU
Kuruluş amacı tüzüğünde de belirtildiği üzere; Türk Gazeteciler Cemiyeti, güncel gelişmeleri ve Türkiye dışındaki Türkleri yakından takip eden gazetecileri bir çatı altında toplamaktadır. Böylece Cemiyet, iyi derecede yabancı dil bilmek gibi farklı özelliklere sahip, Türk dış politikası-diplomasi ve Türk diasporası (yurtdışı Türkler) gibi uzmanlık gerektiren alanlarda çalışan, Türkiye dışında yaşayan Türk gazetecileri; Avrupa ve uluslararası medya sektörü içinde ve kamuoyunda saygın bir konuma yükselterek, mesleki ihtisaslaşmayı ve meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlamaktadır.

Türkçe dilini yaşatan gazeteciler arasında sağlam bir dayanışma ve birliktelik ortamı oluşturmak, gazetecilik niteliklerini-kabiliyetlerini ve uzmanlıklarını geliştirebilecekleri işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, çalışma koşullarını kolaylaştırmak için çalışma yapmak ve sendikal mücadele yürütmek; bir meslek örgütü olarak Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin temel çalışma alanları, hedefleri ve amaçları arasında yer almaktadır. Türk Gazeteciler Cemiyeti camiası, temsil ettiği toplumun parçası olarak sorumluluklarının çok iyi farkında olduğu için Türk diasporası’ndaki aydın birikimini yurtdışındaki Türk toplumumuzun hakları lehine kanalize eden ve dilimizi Türklerin yaşadığı yerlerde kalıcı bir şekilde yerleştirerek Türkçe’yi güçlendirip yaşatmaya çalışan faaliyetler de yapmaktadır.

Basına ve gazetecilere baskı, sansür ve her türlü haksızlıklara karşı yasal yollardan mücadeleyi meslek onurunun gereği bilmektedir. Bu açıdan Avrupa ve uluslararası camiada meslek örgütleriyle dayanışma bağları vardır ve iyi ilişkiler içindedir. Cemiyetimiz, gazeteci meslektaşlarımızın uzmanlık alanlarının günümüzdeki mesleki bütünlük içinde öneminin korunması ve; Türk dış politikası-diplomasi, uluslararası ilişkiler, Türk diaspora (yurtdışı Türkler) politikaları, hukuk-insan hakları-demokrasi-özgürlükler ile güvenlik-terör alanlarında, yaşadığımız toplumun şartları içinde, entelektüel-aydın sınıfının sorumluğunu yüklendiği, yüksek öneme haiz uzmanlık alanlarında edinilen mesleki formasyonun üzerine inşa edilen ihtisaslaşmanın bilimsel düzeyde ileriye taşınarak geliştirilmesine yönelik çalışmaları, yaşama koyduğu Gazetecilik Akademisi eğitim programlarıyla misyon edinmiştir.

TÜRK GAZETECİLER CEMİYETİ; insanlığa ve tarihe karşı sorumluluk bilinci içinde işini hakkıyla yapan onurlu gazetecilerin uluslararası meslek kuruluşudur, sendikasıdır.

NİTELİKLERİYLE KURUMSAL OLARAK CEMİYETİMİZ
Günümüze Gazeteciler Cemiyeti ibarelerini taşıyan ve aynı amaçla çalışan Türkiye’de çok sayıda meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütü olduğu için derneğimiz, diğer meslek örgütleriyle arasındaki farkı, uluslararası niteliğine dikkat çekerek, isim ibaresinde ‘Avrupa’ kelimesini kullanarak gidermektedir. Cemiyet bu uygulamayı Mart 2016’daki genel kurulunda aldığı kararla yürürlüğe koymuş olup, meslek kuruluşumuz bu nedenle metinlerde ‘Türk Gazeteciler Cemiyeti’ veya ‘Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti’ şeklinde yazılıdır. Türk Gazeteciler Cemiyeti, tarihin içinden süzülüp gelen Türk gazetecilik geleneğinin Avrupa’daki kurumsallaşmış halidir. Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin İngilizce adı Turkish Journalists Association (European Turkish Journalists Association), Hollandaca adı ise Turkse Journalisten Vereniging’dir (Europees-Turkse Journalisten Vereniging / Europese Turkse Journalisten Vereniging).

Türk Gazeteciler Cemiyeti, mesleki yeterliliğe sahip gazetecilere 1, 2 ve 3 yıllık periyotlar halinde ve süresiz olarak, basın kartı, öğrencilere geçici basın kartı vermektedir.

Genel Merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Türk Gazeteciler Cemiyeti, TC Dışişleri Bakanlığı’na bağlı başta Büyükelçilikler olmak üzere Türk dış temsilciliklerinde, COE’ye bağlı Avrupa Birliği Basın Akreditasyon kurumu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Gazetecilik Merkezi’nde (EJC) akredite bir kuruluş olarak uluslararası saygınlığa sahiptir. Cemiyet ayrıca ITUC-CSU Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, ETUC Avrupa Sendikalar Birliği Konfederasyonu, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nda (EFJ) gözlemci üyedir. Bunun yanı sıra Türk Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’de pek çok sektör kuruluşu ve sendikayla mesleki dayanışma içindedir. Türk Gazeteciler Cemiyeti, Hollanda Türk Gençlik Kuruluşları Federasyonu (HTGF) çatı-kuruluşuna bağlı üyesi’dir ve Federasyon’da üst kurul delegeleri bulundurmaktadır.

Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin tüzüğünde belirtilen, yurtdışında Türkçe’yi koruyup geliştirme görevi yanı sıra hayata geçirdiği Gazetecilik Akademisi’yle sezonluk eğitim programları düzenleyerek genç kalemler ve yeni gazeteciler yetiştirmektedir.

TÜM NİTELİKLERİ GÖZ-ÖNÜNDE BULUNDURARAK KISACA TANIMLAMAK GEREKİRSE;
Türk Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilik mesleğini yurtdışında icra eden Türk gazeteci ve medya çalışanları ile yurtdışında Türkçe’nin basın-yayın yoluyla canlı tutularak geliştirmesini hedefleyen gazetecilik mesleğine öğretmenlikten geçen bir kısım Türk aydını tarafından; diaspora’daki, yurtdışındaki Türk gazetecilerin temsilcisi olarak Hollanda’nın başkenti Amsterdam merkezli kurulmuş uluslararası meslek kuruluşudur.