Sosyal Medyada Biz}

Merkez Yönetim Kurulu

AVRUPA TÜRK GAZETECİLER CEMİYETİ
MERKEZ YÜRÜTME KURULU
Tüzüğün 6'ıncı maddesi gereğince Merkez Yönetim Kurulu'nun seçilmesiyle içinden şekillenen Merkez Yürütme Kurulu, Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin teşkilat hiyerarşisi içinde, Genel Merkez adına, en yetkin organıdır. Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan tarafından öngörülen yeterli sayıda üye bulunur.

Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri:

AVRUPA TÜRK GAZETECİLER CEMİYETİ
MERKEZ YÖNETİM KURULU (MYK)
Tüzüğün 6'ıncı maddesi gereğince seçilen ve çalışan Merkez Yönetim Kurulu'nda 11 asil üye ve yeterli sayıda yedek üye bulunmaktadır.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeleri:

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Yedek Üyeleri:

 • Ergün Bağcı
 • Tamer Kaya
 • Muhlis Korkmaz
 • Coşkun Sancar
 • Ahmet Altay
 • Selahattin Sarı
 • Fatih Çekiçer
 • Erdem Yazıcı
 • Tayfun Göktürk
 • Selim Arkoç
 • Nevzat Köseoğlu