Sosyal Medyada Biz}

Üyelik

GAZETECİ NASIL OLURUM VE TÜM DİĞER SORULARA CEVAPLAR
Gazeteciliğe adım atanların ve hukuken meşru gazetecilik hüviyetine sahip olmak isteyenlerin gazetecilik yeterliliklerini, meslek örgütü olarak Türk Gazeteciler Cemiyeti sağlar.
Gazeteci kimdir ve yeterlilikleri nedir?
Bu bağlamda, başvuranın gazeteci olabilmesi ve gazeteciliğinin onaylanması için Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü ve takdir ettiği koşulların dışında, Kayıt Kabul Komisyonu’na verilecek evraklar ve gazetecilik yeterliliği için sahip olması gereken beceriler şunlardır:
- Çok iyi derecede hatasız Türkçe yazma becerisine sahip olmak,
- Objektif haber yazma ve analiz etme becerisine sahip olmak,
- Geçen 6 aylık süreden önce, en az 2 yıla aşkın bir süredir, aylık olarak, herhangi bir meşru mecrada yazı yazıyor olmak (Bu çerçevede; yayınlanmış 3’ü haber metni, 1’i söyleşi olmak üzere en az 6 metin ve makale’ye sahip olup teslim etmek) -komisyonca fotoğrafçılar ile radyo ve TV prodüksiyonunda çalışanlar ile ICT/BİT benzeri altyapı çalışanları için farklı olmak üzere-,
- Güncel gelişmeleri takip edecek kadar en az 1 yabancı dile sahip olmak,
- Güncel siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek,
- Çok boyutlu araştırma özverisine sahip olmak,
- Nefret ve ırkçılık yapmamak ve suçu ve terörü övmemek,
- Başta Türkçemiz olmak üzere evrensel ve milli üstün değerlere sahip ve sadık olmak,
- Meslektaşlar arasındaki dayanışmaya özen göstermek,
- Yüz kızartıcı veya adi suç sabıkasına sahip olmamak,
Koşullarına uyan;
- Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip ve reşit yaşta olan,
- Gazetecilik meslek ahlak ilkelerine uymaya taahhüt eden,
- Bir başka meslek örgütü üyesi olmayan,
- Belirtilen üyelik aidatını ödemeye taahhüt eden,
Din, ırk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre, sınıf ile devlet vatandaşlığı farkı gözetmeksizin herkes Türk Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olup gazetecilik yeterliliğine sahip olabilir.
Evrakları nereye göndermem gerekiyor?
Yukarıdaki cevapta istenen evrakları basinkarti@turkgazetecilercemiyeti.eu adresine göndermeniz gerekmektedir
Üyeliğin kazandırdığı haklar nelerdir?
Türk Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olan gazetecilere verilen FM statüsündeki Basın Kartı’yla sağlanan haklar;
- Gazetecilik becerilerinin geliştirilmesi için yapılan eğitim programlarına ücretsiz ve indirimli katılıp kendilerini geliştirebilirler,
- Mesleki sorunlarla karşılaşıldığında veya mesleğin icra edilmesinde sorunlarla karşılaşıldığında, meslek dayanışması çerçevesinde örgütlü bir şekilde ortak hareket edilebilir ve hukuki destek sağlanabilir,
- Cemiyet içerisinde görev alıp ihtisaslaşabilir, görev almaları halinde de kurallar çerçevesinde Cemiyet adına çalışma yürütebilir, mesleği ve gazetecileri Cemiyet adına temsil edebilir,
- Cemiyet üyesi olarak tüzel kişiliğe üye olmanın sağladığı haklardan yararlanarak Avrupa Türk gazeteciliği adına uluslararası çalışmalara katılabilirler.
Eğitim halinde gazeteci ve aday üye nedir?
Bunun dışında Türk Gazeteciler Cemiyeti, tüzüğünde de yazılı olan amacıları arasında bulunduğu üzere; gazeteciliğe girmek isteyenler ile gazeteciliğe yeni girenleri, Gazetecilik Akademisi eğitim programına tabi tutarak yeni meslektaşlar yetiştirmek amacıyla yeni uygulamalar ihdas etmektedir. Bunun için web sitesindeki eğitim bölümüne bakınız.
Merkez Yönetim Kurulu, saptanan gazetecilik koşullarına uymayanların ‘eğitim halinde gazeteci’ olmaları için yapılan başvuruları naylon üye anlamına gelen ‘Aday Üye’ olarak değerlendiren bir karar verebilir. Aday Üyeler, Cemiyet’te başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere her hakka sahip olmayıp, Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun bulup karara bağladığı görevleri yapar. Merkez Yönetim Kurulu aksi bir takdir göremdikçe bunlara AM statüsünde Basın Kartı vermektedir.
Basın Kartı / Press Card başvurusunu nasıl yaparım?
Türk Gazeteciler Cemiyeti; FM ve AM statülerinde olmak üzere, mesleki yeterliliğe sahip gazetecilere 1, 2 ve 3 yıllık periyotlar halinde ve süresiz olarak Basın Kartı ile öğrencilere geçici Basın Kartı vermektedir.
- Periyotlar halindeki Basın Kartı FM ve AM statüsünde,
- Süresiz Basın Kartı FM ve AM statüsünde,
- Öğrencilere ise Basın Kartı AM statüsünde verilmektedir.
Basın Kart veya Üyelik için aşağıdaki iletişim formunda mesaj bölümünü doldurup, Üyelik Başvurusu işaretleyiniz ve gönder’e tıklayınız.

int journalist press card